16 grudnia 2012

SŁOWNIK TERMINÓW BOTANICZNYCH CZ. 2 (K-Ł) ILUSTRACJE WŁASNE

CZ. 1. A-K JEST TUTAJ - KLIK
Kolanko - zgrubienie pędu roślin traw. Występuje w podstawie międzywęźla, tuż nad węzłem i z niego właśnie wyrasta liść, a dokładniej nasadowa jego część, czyli pochwa liściowa.
Kolanko tworzone jest przez komórki miękiszowe cechujące się dużym turgorem oraz żywą tkankę mechaniczną – kolenchymę. Pełni funkcję ochronną dla merystemu interkalarnego i strefy wzrostu elongacyjnego – najbardziej delikatnych miejsc źdźbła. Poza tym kolanko umożliwia pokładającym się źdźbłom dźwignięcie się i wzrost ku górze. W razie potrzeby, komórki znajdujące się w kolanku od strony podłoża wydłużają się i wyginają łodygę ku górze.


 Rys. 1 Kolanko.

Kolec - Kolec jest to wytwór epidermy oraz tkanek znajdujących się pod nią. Wykształca się na łodygach  liściach  lub owocach. W odróżnieniu od podobnych i pełniących podobne funkcje cierni nie posiada połączenia z wiązkami przewodzącymi, daje się łatwiej oderwać. Zbudowany jest ze sklerenchymy. Chroni roślinę przed zjedzeniem przez zwierzęta.


 Rys. 2 Kolec Róży.

 Kolba - Jest to kłos, którego oś główna jest silnie zgrubiała. Często w kolbie kwiaty ułożone są bardzo gęsto i ściśle obok siebie. Kolba występuje m.in. u niektórych roślin z rodziny arekowatych, obrazkowatych, wiechlinowatych. W kolbę zebrane są np. kwiaty żeńskie i ziarniaki kukurydzy zwyczajnej.

Kolba Pałka szerokolistna

 Rys. 3 Kolba Pałki szerokolistnej.


Korona - najczęściej barwna, wewnętrzna część kwiatu składająca się z płatków wolnych lub zrosłych. Barwa płatków jest spowodowana występowaniem barwników w soku komórkowym (np. antocyjany). Olejki eteryczne, które nadają kwiatom zapach, występują zazwyczaj w komórkach epidermy płatków. Płatki korony składają się z rozszerzonej zwykle blaszki i wąskiego paznokcia, za pomocą którego są przytwierdzone do dna kwiatowego. Na płatkach korony u wielu roślin występują miodniki wytwarzające nektar. Czasami całe płatki przekształcone są w miodniki – tzw. listki miodnikowe.

Mak


 Rys. 4 korona kwiatu Maku.


Kwiat grzbiecisty - kwiat o koronie, przez którą można przeprowadzić tylko jedną oś symetrii. Kwiaty grzbieciste są bardziej zaawansowane ewolucyjnie, niż kwiaty promieniste posiadające dwie lub więcej osi symetrii. Występują np. w rodzinie bobowatych, storczykowatych, jasnotowatych i w wielu innych.
Wśród kwiatów grzbiecistych istnieje wiele różnych form budowy. W rodzinie bobowatych mają specyficzną budowę; poszczególne płatki korony mają różny kształt i tworzą tzw. żagielek, łódeczkę i skrzydełka. W rodzinie storczykowatych jeden z płatków różni się znacznie od pozostałych tworząc tzw. warżkę. U jasnotowatych zrośnięte płatki tworzą dwuwargową koronę. W rodzinie astrowatych są to tzw. kwiaty języczkowe.

Wyka siewna

 Rys. 5 Kwiat Wyki siewnej.

Kwiat promienisty - Kwiat przez, który można przeprowadzić więcej niż jedna oś symetrii. Jest to najstarszy ewolucyjnie typ budowy kwiatów. W rodzinie astrowatych jego odmianą są tzw. kwiaty rurkowe. Rys. 6 Kwiat promienisty

Kwiat męski - Kwiat posiadający tylko pręciki.

Kwiat obupłciowy - Kwiat posiadający pręciki oraz słupki.

Kwiat żeński - Kwiat posiadający tylko słupki.

Liść prosty, liść pojedynczy - z jedną blaszką liściową. Blaszka ta może być jednak wcinana, lecz wcięcia zwykle nie sięgają centralnej wiązki przewodzącej (nerwu głównego). Liście sieczne, u których wcięcia sięgają nerwu głównego, odróżnić można od złożonych po tym, że odpadają w całości.

Liść pojedynczy

 Rys.7 Liść pojedynczy Lipy drobnolistnej.

Liść trójlistkowy -składa się z trzech blaszek liściowych (zwanych listkami) osadzonych na wspólnej osadce liścia (osi liścia). Poszczególne listki odpadają osobno od osadki liścia. 

Szczawik zajęczy


 Rys. 8 Liść trójlistkowy Szczawiku zajęczego.

Liść dłoniastozłożony - Liść z wieloma listkami ułożonymi w kształt dłoni.

Kasztanowiec


Rys. 9 Liść Kasztanowca.

Liść nieparzystopierzasty - listki symetrycznie ułożone wzdłuż szypułki zakonczonej listkiem nieparzystym.

Akacja


 Rys. 10 Liść Akacji.

Łuszczyna - Owoce suche utworzone przez zrośnięcie się dwóch owocolistków, które przy dojrzewaniu pękają wzdłuż dwóch szwów, nasiona osadzone są na błoniastej przegrodzie, która po pęknięciu owocni pozostaje na szypułce kwiatowej, łuszczyna jest wydłużona i wąska. U niektórych przedstawicieli kapustowatych (np. u roślin z rodzaju rzodkiew) owoc jest wyraźnie zwężony między nasionami i nie otwiera się klapami, lecz rozpada na jednonasienne fragmenty. Owoce takie nazywane są łuszczynami przewęzistymi i zaliczane są do owoców niepękających jako rozłupnie (poszczególne fragmenty są nazywane rozłupkami).


Rzepak


 Rys. 11 Łuszczyna Rzepaku.


Łuszczynka - rodzaj suchego, pękającego owocu będący krótką łuszczyną. Występuje u roślin z rodziny kapustowatych. Jest to łuszczyna, której długość jest równa lub krótsza od trzykrotności jej szerokości. Są to owoce dwukomorowe, z wewnętrzną fałszywą przegrodą rozpiętą między dwoma łożyskami, na których umocowane są nasiona. Rys. 12 Łuszczynka Tasznika pospolitego.


CZ 1. A-K JEST TUTAJ - KLIK

Źródła:  "Botanika. Tom I. Morfologia" J. Szwejkowska, J. Szwejkowski: Warszawa 2005
              "Rośliny wodne" Maria Polakowska; Warszawa 1969. 
              "Rozmnażanie się roślin" Zbigniew Podbielkowski; Warszawa 1982 
              "Rośliny towarzyszące człowiekowi" Zofia Schwarz i Janina Szober; Warszawa 1974

4 komentarze:

  1. allow us allow Android to install the Tutu Helper App APK apply for this application utilizing Know More these steps The steps to enable this Tutu Helper VIP App might be a little bit different for different devices.

    OdpowiedzUsuń
  2. This does it just about it is more expensive yolasite.com/ than the others too. Title This is a great deal greater than simply a conditioner Purchasing Guide: Fleck Water Softener Reviews 2016-- 2017 so it actually depends upon just what you are looking for.Fleck Water Softener This water conditioner system assesses Best Fleck Water Softener really well in locations like water purification.

    OdpowiedzUsuń