Antoni Gaudi to kataloński architekt oraz inżynier secesyjny. Gaudiego w młodości nękały choroby, w wyniku czego rzadko opuszczał dom, mówi się, że to w tym okresie architekt wyrobił u siebie bujną wyobraźnię, która bardzo rzutowała na jego przyszłe projekty. Takie dzieciństwo również wpłynęło na jego późniejszą decyzję o przejściu na wegetarianizm oraz spędzaniu czasu na spacerach, co było zaleceniem lekarskim. Gaudi za młodych lat stał się samotnikiem, w pracy nie lubił gdy mu przeszkadzano. Pomimo, iż sprawiał,wrażenie osoby zamyślonej, już w dzieciństwie miał żywiołowy temperament. W wieku 11 lat rozpoczął naukę w szkole pijarskiej, gdzie, jak potem mówił, poznał prawdziwą wartość nauki chrześcijańskiej. W roku 1876 przeniósł się do Barcelony, ponieważ jego ojciec miał problemy finansowe, Gaudi podjął pracę – pracował jako asystent barcelońskich architektów. Antoni Gaudi w przyszłości sam został architektem, więc architektura towarzyszyła mu każdego dnia, zaprojektowane przez niego budynki stoją po dziś dzień oraz są cenione i podziwiane.