Drogi Pracodawco!

Pamiętaj, że każdy pracodawca według przepisów prawa zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnych z obowiązującymi normami, dyrektywami oraz ciągle zmieniającymi się dziennikami ustaw.

W tym gąszczu przepisów łatwo jest się pogubić!

Nasza firma przychodzi z pomocą. Pomożemy Ci zrozumieć przepisy. Podczas pierwszego kontaktu nasi specjaliści przeprowadzą wnikliwą analizę potrzeb klienta w celu określenia faktycznego stanu BHP oraz wykazania ewentualnych braków w tym zakresie.

Pracodawco! Pamietaj o ocenie ryzyka zawodowego

Drogi Pracodawco!

Pamiętaj to pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Obowiązek ten realizuje w szczególności poprzez:

zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą,
właściwą organizacją pracy,
stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz
informowanie i szkolenie pracowników.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków realizowane jest poprzez przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone.

Zatem to pracodawca ocenia ryzyko zawodowe. Ponadto pracodawca prowadzi dokumentacje oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych środków profilaktycznych, a także informuje pracowników o istniejących zagrożeniach, w szczególności zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz przekazuje informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania.

Do zadań służby bhp należy udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą. Przepisy nie określają wprost, na czym ma polegać ten „udział”, jednak służba bhp w tym przypadku będzie pełniła role konsultacyjno-doradczą dla pracodawcy.

słowa kluczowe: bezpieczeństwo pożarowe definicja, zkling, flame sorber, konserwacja sprzętu ppoż, pip druki, strefa pożarowa definicja, pożar definicja, pip druki do pobrania, stałe urządzenia gaśnicze definicja, ratownictwo pożarowe, ochrona pożarowa, druki bhp do pobrania, karta zgłoszenia pracodawcy