COŚ PODOBNEGO

Coś podobnego dałoby się rzec o powiązaniach między wiedzą a niewiedzą na przykładzie innych problemów naukowych. Każdy z nich jest swoistym pytaniem. Odnośnie do każdego coś się wie czegoś się nie wie, ale chce się dowiedzieć. I również odnośnie do każdego, właściwie wszystko, co należy do wiedzy naukowej, ma lub może mieć, niechby całkiem ubocznie, jakieś znaczenie. Wszystko to może pomóc w rozstrzygnięciu kwestii, czy dany pro­blem jest obiektywny, czy raczej jest wyrazem czyjejś niewiedzy osobistej; oczywiście, z kolei może też pomóc w tzw. ustawieniu problemu.Problem określa cel i granice danej pracy naukowej, trudno więc wątpić w to, że w każdej pracy naukowej jest rzeczywiście potrzebny. Praca naukowa bez problemu byłoby to niejako cho­dzenie po omacku i w kierunku niewiadomym. Byłoby to w zasa­dzie to samo, co jakakolwiek praca twórcza bez koncepcji twór­czej, lub to samo, co jakakolwiek praca bez zadania, bez celu.