Działanie elektrolityczne jest wywoływane przepływem przez organizm prądu o natężeniu większym od dopuszczalnego w danych warunkach. Działanie to może wywołać zaburzenia rytmu pracy serca, utratę przytomności o różnym okresie trwania, zaburzenia funkcji ośrodków centralnego układu nerwowego, a w szczególnie niekorzystnych warunkach nawet natychmiastową śmierć porażonego w wyniku zatrzymania czynności serca. Działanie dynamiczne powoduje skurcz mięśni. Na podstawie badań stwierdzono, że już przy prądzie o natężeniu 16 mA (u kobiet i dzieci nawet przy 10 m A) dochodzi do skurczu mięśni szkieletowych, przy czym mięśnie zginacze, znacznie silniejsze od mięśni prostowników, powodują ? niezależnie od woli porażonego ? zaciśnięcie dłoni na przedmiocie pozostającym pod napięciem (np. na przewodzie z uszkodzoną izolacją, uchwycie, na którym nastąpiło przebicie izolacji itp.). Dłuższy przepływ prądu może w omawianej sytuacji prowadzić do śmierci porażonego. Działanie termiczne prądu elektrycznego może powodować oparzenie skóry, wskutek działania łuku elektrycznego, lub ? przy długotrwałym przepływie prądu przez organizm człowieka ? nieodwracalne zmiany niejednokrotnie powodujące zgon porażonego. Łuk elektryczny, powstały np. przy wymianie wkładek topikowych znajdujących się pod napięciem, wyłączaniu lub załączaniu obciążonego obwodu elektrycznego za pomocą aparatury nie przystosowanej do tego celu, może być także przyczyną oślepienia. Oślepienie takie może mieć charakter przemijający, ale może też prowadzić do trwałej ślepoty.