Nauczyciel awansuje

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli, wprowadzone do polskiej szkoły po 1999 r., to system, który ma być sposobem na inspirowanie, pobudzanie, zachęcanie nauczycieli do podnoszenia swoich kwalifikacji. Pensje tak samo wykształconych nauczycieli, które do niedawna różniły się tylko dodatkiem za wysługę lat, zostały zróżnicowane w zależności od stopnia awansu zawodowego. Między nauczycielem stażystą a kontraktowym i dalej mianowanym oraz dyplomowanym różnica w wysokości uposażenia zasadniczego sięga ponad 300 zł brutto. Jeśli więc nauczyciel nie miał dość wewnętrznej motywacji do rozwoju zawodowego, to motywacja finansowa miała mu w tym pomóc, zachęcić do wzbogacania warsztatu, podnoszenia kompetencji.
Mistrzostwo w zawodzie osiągają najlepsi – nauczyciele dyplomowani. Po odbyciu stażu muszą opisać swoje osiągnięcia i stanąć przed komisją kwalifikacyjną powoływaną przez kuratora oświaty. Pytania na nauczyciela dyplomowanego zadawane podczas rozmowy mogą dotyczyć wszystkich działań, które przyczyniły się do poprawy jakości pracy nauczyciela oraz szkoły, w której realizował on zadania podczas odbywania stażu.