Myśląc „tworzywa sztuczne” zwykle widzimy coś plastikowego: butelkę PET, rurę PCV. A przecież PCV i PET to nie wszystko.
W bardziej szczegółowym znaczeniu możemy przyjąć, że tworzywem sztucznym jest materiał składający się z wytworzonych sztucznie, nie występujących w naturze polimerów syntetycznych lub ulepszonych o np. wypełnienia, barwniki czy włókna tworzywa naturalne.  Zamiast terminu tworzywa sztuczne lepiej jednak stosować tworzywa polimerowe, gdyż to właśnie zawartość polimeru charakteryzuje te materiały najbardziej. Do tworzyw sztucznych możemy zatem zaliczyć zarówno granulaty tworzyw, regranulaty, butelki PET, kartonu od napojów, wykładziny podłogowe, styropianowe wytłoczki do jajek, pleksiglasowe tafle podobne do szkła czy nawet popularną tkaninę ocieplającą tzw. polar.
Jak powstają materiały z tworzyw sztucznych? Ze względu na dużą termoplastyczność materiału możemy wyróżnić kilka metod powstawania materiałów z tworzyw sztucznych: wtryskiwanie, wytłaczanie, prasowanie, walcowanie czy odlewanie.