W pomieszczeniach, w których wymagana jest ochrona dodatkowa od porażeń ? w zależności od podanego przez Rejon Energetyczny systemu ochrony od porażeń ? stosuje się zerowanie lub uziemienie ochronne. Instalacja ochronna przy systemie zerowania sprowadza się do przyłączenia do przewodu zerowego (w którym nie wolno umieszczać zabezpieczeń i łączników) obudów urządzeń elektrycznych (oprócz urządzeń o podwójnej izolacji) oraz styków ochronnych gniazd wtyczkowych. W systemie uziemienia elementy te łączy się pojedynczo z magistralą uziemiającą. W obu tych systemach niezbędne jest przestrzeganie stosowania odpowiadających sobie gniazd wtyczkowych i wtyczek w sposób wykluczający pomyłki. Odbiorniki i inne przyrządy elektryczne mogą być w różny sposób przystosowane do objęcia ich dodatkową ochroną przeciwporażeniową. W zależności od tego zalicza się je do jednej z następujących klas. Klasa 0 ? przyrządy w zasadzie nie przystosowane do objęcia ochroną dodatkową. Jeśli są to przyrządy ruchome z przyłączonym na stałe przewodem ruchomym, to przewód ten powinien być zakończony wtyczką bez styku ochronnego. Klasa l ? przyrządy przystosowano do objęcia ochroną dodatkową przez przyłączenie przewodu ochronnego, np. przez zerowanie, uziemienie ochronne lub przez wyłącznik nadprądowy. Przewód przyrządu ruchomego klasy I powinien być zakończony wtyczką ze stykiem ochronnym, połączonym ? za pomocą żyły ochronnej ? z zaciskiem ochronnym przyrządu.