Jętka pospolita wcale nie jest taka pospolita… jej budowa ciała pozwala temu owadowi być prawdziwą modelką, co zresztą widać w blaskach fleszów.

Jętka pospolita jest  gatunkiem owada z rodzaju Ephemera należącego do rzędu jętek.

Jętki są owadami rozdzielnopłciowymi, chociaż czasem zdarzają się formy hermafrodytyczne.
Wyróżnia się ok. 2 tys. gatunków występujących w strefie klimatu umiarkowanego. W Polsce występuje ok. 120 gatunków.
Owady te dzieli się na 3 podrzędy i 23 rodziny (liczby te wahają się zależnie od przyjętego systemu klasyfikacyjnego).

Jętka pospolita występuje nad wolnopłynącymi i stojącymi wodami o  mulistym i piaszczystym dnie.

Jętki w ciepłe, czerwcowe, lipcowe i sierpniowe wieczory tworzą często ogromne roje „tańczące” niczym baletnice nad lustrami wody.

Życie dorosłych jętek trwa bardzo krótko, często zaledwie kilka godzin. W tym czasie jętki nie przyjmują żadnego pokarmu.

Samica po zapłodnieniu składa jaja wprost do wody, larwa rozwija się w wodzie, liniejąc ponad 20 razy zanim osiągnie dorosłe stadium zwane nimfą.

Larwa jętki przekształca się w mające już skrzydła tzw. subimago, które dopiero po opuszczeniu wody i jeszcze jednym linieniu przeobraża się w dorosłego osobnika dojrzałego płciowo.

Rozwój larw może trwać 1 do nawet 3 lat.

Pokarm jętki pospolitej stanowią martwe szczątki organiczne i glony, dorosła forma jętek ma silnie uwstecznione narządy gębowe i nie pobiera przez to pokarmu.