Przeprowadzenie skutecznego i nieuciążliwego remontu nie byłoby możliwe bez zapewnienia odpowiedniego zaplecza placu budowy. Do podstawowych powinności wykonawcy prac należy zwłaszcza zagwarantowanie bezpiecznego i łatwo dostępnego dla pracowników miejsca składowania odpadów.
Podstawowym materiałem, który powstaje w wyniku prac budowlanych, jest gruz. Ze względu na ryzyko wysokiego zapylenia musi być on składowany ze szczególną dbałością i starannością. Rozwiązaniem na takie wyzwanie są kontenery na gruz, dzięki którym pracownicy w łatwy i fachowy sposób będą w stanie pozbyć się niepotrzebnych pozostałości wykonywanych zadań.
Odpowiedni pojemnik do przechowywania odpadów powinien być ustawiony w miejscu w pobliżu placu budowy, jednocześnie zaś w pewnym oddaleniu, dzięki któremu możliwe będzie uniknięcie uciążliwości dla samych pracowników, ale też osób postronnych. Co ważne, miejsce to musi być też łatwo dostępne dla ruchu kołowego, dzięki czemu bezproblemowy stanie się wywóz przepełnionego kontenera.