Laboratorium wzorcujące zajmuje się kalibracją wszystkich tych urządzeń, które mają w sposób pośredni lub bezpośredni wpływ na zapewnienie jakości określonego wyrobu. Co to oznacza?

Sprzęty podlegające wzorcowaniu

Najczęściej są to sprzęty służące do sprawdzania cech wymiarowych oraz urządzenia monitorujące.
Dodatkowo wzorcowaniu podlegają wszystkie te przyrządy, które są wykorzystywane w ochronie życia lub środowiska, w ochronie bezpieczeństwa, do kontroli celnej, w obrocie handlowym oraz w pobieraniu opłat, podatków i innych niezbędnych należności.

Funkcja wzorcowania

Zasadniczą funkcją wzorcowania jest dostarczenie informacji o właściwym narzędziu odpowiednim do przeprowadzenia określonego pomiaru. Dzięki wzorcowaniu możemy również monitorować stan i przydatność przyrządu.

Zalecenia dotyczące wzorcowania

Urządzenia pomiarowe stosowane do wzorcowania oraz badań i mające zasadniczy wpływ na niepewność pomiaru powinny być wzorcowane przez krajową instytucję metrologiczną, czyli przez Główny Urząd Miar.