Znalezienie zajęcia, które przyniesie nam nie tylko pieniądze lecz także i satysfakcję nie należy do najłatwiejszych. I chociaż żadna praca nie hańbi to jednak nie zawsze, nawet jeżeli tą pracę znajdziemy uzyskamy z niej wymierne korzyści. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy osobą niepełnosprawną i mamy pewne ograniczenia. Po prostu pewnych czynności nie będziemy w stanie wykonywać we właściwy, profesjonalny sposób. Pośród aktywności zawodowych, polecanych szczególnie osobom niepełnosprawnych znajdzie się chociażby ochrona mienia. Wykonując ją nie pracujemy ciężko fizycznie. Ogranicza się ona głównie do obsługi monitoringu, przyjmowania firmowych gości i co pewien czas wykonywania obchodów podległego nam terenu a w razie wystąpienia niebezpieczeństwa zawiadomienia stosownych służb. Pomimo, że jest to praca nie wymagająca dużych kwalifikacji zawodowych, to jednak nie można powiedzieć, że nie jest zajęciem mało odpowiedzialnym – ochrona mienia to posada bardzo odpowiedzialna. Osoba ją wykonująca musi być czujna i natychmiast reagować na wszystkie nietypowe sytuacje których stała się świadkiem.