Organizacja badań naukowych to bardzo ważny element całego procesu badawczego. Przede wszystkim, to właśnie organizacja wpływa na jakość prowadzonych badań. Raz, że trzeba stworzyć odpowiednie warunki. Odpowiednie, nie zawsze znaczy laboratoryjne. Ale to również nie zawsze znaczy naturalne. Odpowiednie warunki to są takie, które pozwolą przeprowadzić badanie starannie, rzetelnie i dokładnie. Warto wiedzieć, że prowadzenie badań, czy to opisowych czy wyjaśniających wymaga bardzo dużego przygotowania. Do tematu trzeba podejść przede wszystkim starannie i odpowiedzialnie. Jeżeli chcemy, żeby wyniki badań miały znaczenie dla nauki, były wartościowe, merytoryczne i wiarygodne, to podczas organizowania badań trzeba usunąć wszelkie czynniki, które mogą zaburzyć badany proces i mogą przez to zaburzyć wyniki. W takiej sytuacji można doprowadzić do sytuacji, że uzyskany wynik nie będzie prawidłowy ani rzetelny, a cały proces badawczy będzie zafałszowany. Nawet niekoniecznie celowo zafałszowany, ale chociażby nieświadomie, przez niestaranność badacza.