PIP

Zaczynając swoje dorosłe życie musimy zostać uświadomieni jakie mamy obowiązki i jakie prawa. Rozpoczynając swoją przyszłą pracę powinniśmy ze swoim pracodawcą omówić swoje warunki współpracy. Nie powinny one być narzucane nam na siłę oraz nie możemy wymagać od naszych potencjalnych szefów zbyt dużo. Nasza współpraca powinna być na równi, to że szef płaci nam to nie może oznaczać, że jesteśmy od niego zależni. Można powiedzieć, że jest to układ między stronami, jedna wykonuje dane czynności, a druga strona opłaca jego trud i prace.
Zdarza się niestety, że nasze szefostwo nie przestrzega podpisanej umowy, występuje w pracy tak zwany mobbing, bądź nasza pensja nie zgadza się z tą, która widnieje w umowie. Co zrobić kiedy jesteśmy już bezsilni? Tutaj z pomocą przychodzi nam PIP, czyli Państwowa Inspekcja Pracy, której celem jest wspomaganie nas, gdy już sami jesteś bezradni wobec pracodawców i sprawia żeby taka sytuacja nigdy nie spotkała innego pracownika. Działają oni sumiennie i sprawiedliwie.