Państwowa Inspekcja Pracy

Pracodawcy w Polsce powinni przestrzegać obowiązującego prawa. Organem, odpowiedzialnym za nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy, czyli mówiąc skrótowo PIP. Ten skrót, PIP, jest dobrze znany wszystkim pracownikom, zatrudnionym na umowę o pracę, jak również na umowę zlecenia. Państwowa Inspekcja Pracy ma bogatą historię. PIP, jako organizacja, powstała na początku 1919 r., działała do rozpoczęcia II Wojny Światowej. W trakcie wojny, Państwowa Inspekcja Pracy została wchłonięta przez okupacyjny urząd pracy. Po II Wojnie Światowej PIP rozpoczęła swoją działalność na nowo. Obecnie główny ośrodek szkoleniowy tej organizacji znajduje się we Wrocławiu. Tam są kierowani wszyscy nowi pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy na kilkumiesięczne szkolenia. Pracę rozpoczynają dopiero po pomyślnym zakończeniu szkoleń. Urzędnicy PIPu kontrolują pracodawców pod kątem przestrzegania przepisów prawa pracy oraz BHP, np. terminowości wypłacania wynagrodzeń lub prawidłowości naliczania wynagrodzeń.