Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy to najważniejszy organ w Polsce, pełniący kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy. Jej głównym zadaniem jest dozór nad zasadami bezpieczeństwa i higieną pracy, a także nad zasadami dotyczącymi zatrudnienia.
Głównym inspektorem PIP jest Wiesław Łyszczek, sprawujący nadzór wraz z szesnastoma inspektorami okręgowymi. Ich praca polega na kontrolowaniu zakładów pracy i sprawdzaniu, czy pracodawca wywiązuje się ze swoich obowiązków. Jeżeli inspektor zauważy, że prawa w danym zakładzie pracy zostały złamane, może nałożyć na niego karę w postaci mandatu, skierować sprawę bezpośrednio do sądu, powiadomić prokuraturę lub nałożyć grzywną. W skrajnych przypadkach, kiedy zasady bhp są nagminnie łamane, a miejsce pracy stwarza zagrożenie dla życia, bądź zdrowia pracowników, Państwowa Inspekcja Pracy może zakazać dalszej działalności zakładu. Inspekcja PIP zajmuje się także ciężkimi tzn. śmiertelnymi, zbiorowymi lub z poważnym uszczerbkiem na zdrowiu wypadkami, spowodowanymi w pracy. Siedziba PIP znajduje się w Warszawie, natomiast ośrodek szkoleniowy we Wrocławiu.