Państwowa Inspekcja Pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy, czyli instytucja zajmująca się kontrolą i nadzorem w obszarze prawa pracy. Niestety nadal, pomimo XXI wieku, istnieje wiele firm, które tych zasad nie chcą przestrzegać. PIP jest bardzo potrzebnym organem, gdyż najczęściej pomaga tym osobom, które najbardziej tego potrzebują. Wiadomo, że praca jest czymś, co każdy obywatel w dzisiejszych czasach potrzebuje. Praca pozwala nam utrzymać się, spłacać swoje zobowiązania, ale i także bywa źródłem satysfakcji. Podstawowymi zadaniami PIPu jest zatem pilnowanie tego, by pracownik mógł godnie pracować w odpowiednich warunkach. Nie tylko pracownik ma pewne zobowiązania wobec swojego pracodawcy. To właśnie pracodawca przede wszystkim powinien stworzyć odpowiednie warunki swym podwładnym. Główny Inspektorat Pracy strzeże, by szef wywiązywał się z płacenia pensji na czas, nie wyzyskiwał pracowników np. w sferze nadgodzin itp. Pracodawca, który nie przestrzega prawa pracy może zostać ukarany mandatem lub nawet istnieje możliwość nakazania zaprzestania działalności firmy.