Studenci politechniki to przyszli inżynierowie.
Dzisiaj istnieje ogromne zapotrzebowanie na inżynierów technicznych i budowlanych. Uczelnie prześcigają się i otwierają coraz to nowe kierunki, których ukończenie gwarantuje otrzymanie tytułu – inżynier, a potem inżynier magister.
Studia inżynierskie to 7 semestralne studia, zakończone obroną pracy, dzięki której  student staje się inżynierem.
Pisanie pracy inżynierskiej  to bardzo trudne zadanie, poprzedzone ciężką i żmudną pracą delikwenta, pragnącego ukończyć studia inżynierskie.
Dzisiaj obrona to nie tylko napisanie pracy, podparcie jej dobrą bibliografią.
Dzisiejsza obrona może odbyć się w formie audiowizualnej i medialnej prezentacji, toteż studenci nie tylko prześcigają się w tworzeniu formy pisemnej, o interesującej i kompetentnej treści ale także w stworzeniu formy, bronionej przez nich wcześniej napisanej pracy inżynierskiej, takiej, która będzie ciekawa i nowatorska.
Inżynierowie technicznych kierunków studiów, łatwiej znajdują w przyszłości pracę, ponieważ na takich inżynierów zawsze jest zapotrzebowanie.