Wygląd pliszki górskiej: pliszka górska charakteryzuje się bardzo wysmukłą sylwetką i długim, bardzo ruchliwym ogonem, grzbiet tej pliszki jest szary a kuper żółto- zielony. Jest to ptaszek, którego nie sposób nie zauważyć- ptak o żółtej piersi i spodzie ciała, bardzo ruchliwy. Samiec w szacie godowej ma czarne podgardle ograniczone od góry białym wąsem, samica i młode w szacie spoczynkowej nie mają czarnej plamy na białym podgardlu (u samców pozostaje ona w trakcie zimy), lecz kolor żółty płynnie przechodzi przez biały do szarości wierzchu ciała (mniej skontrastowany). Spód nie jest tak jednolicie żółty jak u samców.

Występowanie. Pliszkę górską spotkać można nad górskimi strumieniami i potokami, gdzie spędza całe dnie w poszukiwaniu owadów. Na nizinach spotkać ją można bardzo rzadko- jedynie nad rzekami o kamienistych brzegach.

Zamieszkuje średnie szerokości od zachodniej Europy do wschodniej Azji. W Polsce średnio liczny ptak lęgowy, nieliczne osobniki, które zostają na zimę spotyka się zwykle blisko niezamarzniętych zbiorników.

Pożywienie pliszki górskiej stanowią owady występujące w okolicach wartko płynących potoków. Mogą to być owady wodne i lądowe, ich larwy i inne drobne bezkręgowce zbierane na brzegach strumieni, potoków i znad wody, z roślin, ziemi, a czasem chwytane w locie. Rzadziej zjada kijanki i małe ryby.
Żeruje pośród niskiej roślinności i na odsłoniętych stanowiskach. Często brodzi w wodzie i wyjmuje z niej pokarm. W trakcie łowów za zdobyczą chodzi, podbiega lub ku niej podfruwa.

Gniazdo pliszki górskiej uwite jest ze źdźbeł trawy, mchów, korzeni i kawałków liści. Ptaki przeplatają je delikatnymi korzonkami roślin i włosiem. Osłonięte jest od góry. Umiejscowione blisko potoku, na skałach, wśród kamieni i traw, czasem w zagłębieniach konstrukcji mostów bądź w spękaniach murów regulujących cieki wodne oraz w murach znajdujących się blisko potoków zabudowań.

W ciągu roku pliszka górska wyprowadza dwa lęgi, składa w maju oraz w lipcu 4-6 jaj.
Jaja pliszki górskiej są kremowe, z rdzawo- brązowymi kropkami, chmurkami i kreseczkami.  Jaja wysiadywane są przez okres 12–14 dni przez obydwoje rodziców. Pisklęta, gniazdowniki, opuszczają gniazdo po 12–13 dniach. Do tego czasu karmią je oboje rodzice.

Pliszka górska przylatuje do Polski w marcu a odlatuje w październiku.

Jest to gatunek ptaka objęty ścisłą ochrona gatunkową.

Wymiary Pliszki górskiej:

długość ciała ok. 18–19 cm
rozpiętość skrzydeł ok. 25–27 cm
masa ciała 15–21 g
długość ogona 10 cm
  Źródła: „Ptaki Polski” Jan Sokołowski; Warszawa 1988.
              „Atlas Ptaków” Marcin Karetta; Bielsko-Biała 2010. 
              „Atlas Ptaków” Dominik Marchowski; Warszawa 2013