Praktyka hodowlana dowiodła, że stosowana od pokoleń selekcja na wyższe tempo wzrostu zwieiząt w okresie postnatalnym jest skuteczna. Preferując w hodowli wielu gatunków zwierząt gospodarskich osobniki większe uzyskuje się nie tylko cięższe noworodki (prosięta, jagnięta), lecz też wyższe dobowe przyrosty, zarówno przed odsądzeniem jak też po odsądzeniu, w rezultacie także masa ciała przed ubojem jest większa w tym samym wieku zwierzęcia. Na efekty selekcji trzeba jednak długo czekać. Dlatego częściej stosuje się inne metody hodowlane. Wyniki prac Zinczenki wykazały, że płody mieszańców świń rasy wielkiej białej i lacertyda w porównaniu z płodami czystorasowymi o F0 ==25% miały istotnie szybsze tempo wzrostu i rozwoju, wyższą koncentrację kwasu rybonukleinowego (RNA) oraz wyższą aktywność transaminaz we krwi i tkankach wątroby i mięśni. Wpływ czynników genetycznych, tj. genotypu i p!ci noworodka, oraz genotypu matki na efekty wzrostu w okresie postnatalnym uwidaczniają, miedzy innymi, wyniki doświadczenia przeprowadzonego przez Vesely’ego i wsp. na owcach 4 ras i mieszańcach 12 różnych kombinacji rasowych. Efekt heterozji uzewnętrznił się we wszystkich, badanych cechach mieszańców, a udział wpływu matki ? w masie potomka, przy urodzeniu, odsądzeniu i przed ubojem.