Bardzo ciekawie wyglądające małe, twarde grzybki, maja kształt jelenich rogów. Im starsze osobniki tym bardziej rozgałęzione, rozgałęzienia często są połączone przypominając łosiowe łopaty.

Próchnilca gałęzistego spotkać można na próchniejącym drewnie drzew liściastych – najczęściej na dużych elementach drewna czyli powalonych pniach czy pniach obciętych przy ziemi.
Jego najbliższym kuzynem jest próchnilec owocolubny (Xylaria carpophila), który wyrasta na leżących w ściółce owocniach buka. 

Owocnik Próchnilca ma wysokość 30 do 50 mm, szerokości 2 do 6 mm. Powierzchnia dolnej części czarnofilcowata, górna nieco guzowata wskutek wytwarzania się worków w tzw otoczniach(perytecjach), biało opylona przez konidia (zarodniki bezpłciowe). Dojrzałe otocznie(wewnątrz nich powstają worki z zarodnikami) powstają wiosną, rzadziej późną jesienią, po ich wytworzeniu grzyb traci jasne zabarwienie i staje się niepozorny.

Próchnilec jest grzybem niejadalnym.

Źródła: „Grzyby znane i mniej znane” Aurel Dermek; Warszawa 1988.
              Grzyby. Wielki ilustrowany przewodnik.” E. Gerhardt; Warszawa 2006.