Nie ma wcale końca praca nad utrzymywaniem funkcjonowania dowolnego systemu, urządzenia lub organizacji pożytku publicznego na zadowalającym poziomie. Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że cały proces nie kończy się na oddaniu wybudowanego systemu do użytkowania ludności i nie zaczyna się wraz z tym, kiedy Projekty wod-kan Trójmiasto zaaprobuje. Dlatego należy mieć to na uwadze i pilnować jak kalendarzowych świąt w Polsce żeby te wszystkie systemy i ciągi były regularnie sprawdzane i kontrolowane przez odpowiednio wykwalifikowane i ukierunkowane w tym względzie służby. Wiadomo przecież, że Projekty wod-kan Trójmiasto nie realizuje tyko po to, żeby zaraz miały się wraz z ogromnymi nakładami pracy i publicznych środków pieniężnych zmarnować. Nie chodzi o to, żeby coś wybudować i następnie zostawić bez nadzoru, pozwalając się temu zapuścić. Byłoby to ogromnie antyspołeczne zachowanie i niewybaczalne zaniedbanie wobec faktu, że te Projekty wod-kan Trójmiasto zaaprobował w innym całkiem celu.