Droga do awansu

Jak wiadomo, jeżeli chcemy się piąć po szczeblach kariery zawodowej, musimy zaczynać od najniższych stanowisk i kolejno piąć się coraz wyżej. W niektórych zawodach głównie bierze się pod uwagę staż pracy, przy awansowaniu pracownika. Są również i takie zawody, które wymagają od pracowników podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, co następnie stanowi podstawę do awansu. Takimi zawodami na pewno są pracownicy naukowi na uczelniach, którzy jak wiadomo, aby zostać doktorami muszą pisać różnego rodzaju publikacje, następnie zwiększać swoje zasługi dla świata nauki, aby na samym końcu zostać profesorem zwyczajnym. Taka sama droga po szczeblach kariery tyczy się nauczycieli w szkołach podstawowych, technikach czy liceach. Po pierwsze muszą mieć odpowiedni staż pracy, kolejno zdawać egzaminy. Na przykład w przypadku egzaminu na nauczyciela dyplomowanego, nauczyciel musi posiąść odpowiednią wiedzę i znać odpowiedzi na pytania na nauczyciela dyplomowanego, aby zdać egzamin i zdobyć właśnie ten tytuł.