Zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy, powinno zależeć na ciągłym zdobywaniu nowych umiejętności. Ciągły rozwój pozwala na zwiększenie efektywności pracy, a także zaoszczędzenie czynników wytwórczych i czasu. Nie powinno się zaprzestać doskonalenia zawodowego, gdyż prowadzi to do stagnacji. W dzisiejszych czasach, gdy wszystko tak szybko ewoluuje, a nowinki techniczne wprowadzane są z dnia na dzień, każdemu powinno zależeć na zdobywaniu nowej wiedzy. Ostatnio przedstawiony ranking firm szkoleniowych obrazuje, jak popularna stała się ta branża. Przedsiębiorstwa, zajmujące się doszkalaniem pracowników, oferują do wyboru setki szkoleń. Bardzo popularne są szkolenia motywacyjne, prowadzone przez coachów. Szkolenia te mają zachęcić i zmotywować pracowników do pracy i uwierzenia w siebie. Motywacja ta ma popchnąć ich do dynamicznego działania i samorealizacji. Duża liczba szkoleń tego typu świadczy o skuteczności tej metody. Pracodawcy chętnie korzystają z tej formy motywacji, gdyż ma ona podłoże naukowe.