ROLA PROBLEMU W PRACY NAUKOWEJ

Krótko mówiąc, nie ma prawdziwej pracy naukowej bez problemu naukowego, a jeśli wydaje się, że są takie prace, to w takim razie są to prace pozornie naukowe albo też — co bardziej prawdopo­dobne — mniemanie co do bezproblemowości jest mylne.Problem jest wprawdzie swoistym pytaniem, jednakże tylko w wypadkach wyjątkowych może być po prostu utożsamiony z gramatyczną formą pytania. Praktycznie rzecz biorąc, prawie zawsze problem naukowy wymaga wielu objaśnień, czasem nader szczegółowych i dokładnych, zwanych pospolicie ustawieniem pro­blemu, czyli jego uzasadnieniem. Otóż gdy mowa o problemie da­nej pracy naukowej, chodzi z reguły o pytanie wskazujące na fragment niewiedzy oraz o całość niezbędnych objaśnień stano­wiących niejako wprowadzenie i przewodnik do danej pracy nau­kowej.