Widząc którykolwiek z gatunków topoli i oglądając jego liście możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć znalezienie na nich rynnicy topolowej.

Rynnica topolowa to roślinożerny chrząszcz z rodziny stonkowatych.

Owad ten osiąga długość ponad 1 cm. Pokrywy skrzydłowe mają kolor intensywnej czerwieni, ich przedplecze i głowa mają barwę bardzo ciemno- granatową bądź szarą. Ciało ma zarys owalny i silnie uwypuklony.
Rynnica topolowa rozmieszczona jest w całej Europie, a także w umiarkowanej i subtropikalnej części Azji, występuje w lasach i luźnych zadrzewieniach, w parkach i ogrodach, wszędzie tam gdzie występują topole a także wierzby.

Jest to owad pospolity, w niektórych latach następuje masowy pojaw rynnicy, która wyrządza wtedy niemałe szkody w uprawach topoli i wierzby.

Rynnice topolowe przystępują do kopulacji w ciepłe kwietniowe dni, wkrótce po opuszczeniu swych kryjówek zimowych. Już w kilka dni później samice składają jaja w pakietach zawierających 20 – 30 sztuk, łącznie samica składa ponad 100 jaj.

Po kilku dniach legną się z nich czarno- zielonkawe larwy, które szybko się rozchodzą po okolicznych topolach, objadając liście aż do nerwów. Larwy rynnicy topolowej są bardzo żarłoczne i ogałacają liść po liściu całe nawet drzewa.

Larwa ostatniego stadium przytwierdza swą wylinkę do kory drzewa i w niej się przepoczwarza. Po niespełna tygodniu następuje przeobrażenie w postaci dorosłe.

W lasach naturalnych masowe pojawy Rynnicy topolowej występują bardzo rzadko ponieważ owad ten nie tworzy tam zwartych populacji lecz występuje w znacznym rozproszeniu. Znalezienie w takim lesie nowego drzewa żywicielskiego dla larw jest bardzo utrudnione, wiele z larw ginie zanim znajdzie nowe źródło pożywienia, w monokulturach topolowych nie mają z tym żadnego problemu.