Mistrz w zawodzie – nauczyciel dyplomowany

Jeszcze stosunkowo niedawno, przed reformą systemu edukacji rozpoczętą w 1999 r., o zarobkach nauczyciela decydował poziom wykształcenia oraz staż pracy. Tak więc nauczyciel z tytułem naukowym magistra lub doktora mający 20 i więcej lat pracy otrzymywał wynagrodzenie w maksymalnej wysokości. Taki system płac sprzyjał stagnacji, a nawet uwstecznianiu się nauczycieli. Tylko prawdziwi pasjonaci dbali o swój rozwój zawodowy. Pozostali bazowali na wiedzy ze studiów i bezczynnie trwali na swoich posadach do emerytury.
Wprowadzenie przepisów o stopniach awansu zawodowego było przełomem w zakresie podnoszenia kompetencji przez nauczycieli.
Odbywanie stażów na kolejne stopnie oznaczało wykonywanie wielu dodatkowych zadań dla rozwoju własnego i podniesienia jakości pracy szkoły. Najlepsi sięgali po tytuł nauczyciela dyplomowanego.
Wielu nauczycieli obawia się, że pytania na nauczyciela dyplomowanego zadawane przez komisję w Kuratorium będą zbyt trudne, że nauczyciel się skompromituje. Jeśli jednak ktoś chce być mistrzem w swoim zawodzie musi podjąć ryzyko i przejść przez procedurę pytań przed komisją.