Silnik elektryczny powinien być zabezpieczony przed zwarciem za pomocą bezpieczników topik owych. Poza tym należy go zabezpieczyć przed przeciążeniem za pomocą wyłącznika samoczynnego z wyzwalaczem termicznym, który przerywa dopływ prądu po pewnym czasie, zależnym od wielkości przeciążenia, a także przy zaniku napięcia w sieci, chroniąc w ten sposób silnik nie przygotowany do rozruchu przy raptownym wzroście napięcia. Z uwagi na bezpieczeństwo obsługi silnik powinien mieć zabezpieczenie ziemnozwarciowe, wyłączające dopływ prądu z chwilą, gdy wskutek uszkodzenia izolacji uzwojenia jego korpus znajdzie się pod napięciem. Do napędu maszyn najkorzystniejszy jest napęd indywidua1ny, tzn. że każda maszyna ma własny silnik napędowy. Jednakże w gospodarstwie rolnym jest szereg maszyn pracujących zaledwie po 2 do 3 godz. dziennie lub też tylko w pewnym sezonie. Wyposażenie takich maszyn w oddzielne silniki elektryczne nie zawsze się opłaca, dlatego w mniejszych gospodarstwach stosuje się silniki przenośne lub przewoźne. Są one zaopatrzone w kilka kół pasowych o różnej średnicy, co umożliwia dopasowanie liczby obrotów do liczby obrotów napędzanej maszyny. Silniki elektryczne przeznaczone do mechanizacji pracy w hodowli zwierząt znajdują się w bardzo różnorodnych, najczęściej nieodpowiednich warunkach, w pomieszczeniach o wysokiej nieraz wilgotności i zapyleniu. W budynkach inwentarskich trzeba się liczyć z dużą zawartością w powietrzu amoniaku i siarkowodoru, które to gazy mogą powodować uszkodzenia izolacji silników elektrycznych. Przy instalowaniu wszelkich urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach inwentarskich należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo zwierząt, gdyż są one bardziej wrażliwe na porażenie prądem niż człowiek. Dlatego też urządzenia te powinny być starannie uziemione.