Spaliny z turbinowych silników odrzutowych i turbinowych silników śmigłowych odprowadzane są przez rury wylotowe zakończone dyszami. Szczegóły konstrukcji rur wylotowych powinny być tak opracowane, aby opory przepływu elementów konstrukcji samolotu powodowały zmniejszanie ciągu i aby uchodzące rurami spaliny nie nagrzewały zbytnio elementów konstrukcji samolotów. W celu zmniejszenia masy rury i dyszy wylotowej oraz uproszczenia jej chłodzenia i zamocowania stosuje się rury możliwie najkrótsze. Jednak przeważnie długość rury wylotowej zależy od ogólnego rozwiązania konstrukcyjnego samolotu. Narażone na miejscowe przegrzewanie obszary rury wylotowej są chronione nakładkami, a elementy silnika lub samolotu ? odpowiednią izolacją cieplną. Dysze wylotowe natomiast są chronione przed przegrzaniem albo przez chłodzenie powietrzem prowadzonym przez odpowiednie osłony, albo przez odpowiednią izolację cieplną. Niepożądanym przemieszczeniom i odkształceniom montażowym oraz przesunięciom poosiowym wskutek rozszerzalności cieplnej elementów układu wylotowego zapobiega się przez ich łączenie teleskopowe i stosowanie przegubów kulowych. Często zadania przegubu spełnia pierścień z kołnierzem. Tylna część rury albo zawieszona jest na przegubie, który nie przeciwdziała przesunięciom rury wskutek rozszerzalności cieplnej, albo opiera się za pośrednictwem rolek na szynach wbudowanych w spodzie gondoli (lub w kadłubie).