Pobieranie prób wody do badania bakteriologicznego musi poprzedzić wyjałowienie wryłotu kranu lub pompy oraz butelki czy słoja. Ze studni wystarczy pobrać 10 ml wody, a z wodociągu 150 ml. Bezpośrednio po pobraniu prób trzeba szczegółowo opisać miejsce i okoliczności ich pobrania. Można posłużyć się przy tym specjalnym kwestionariuszem z placówek Państwowego Zakładu Higieny. Protokolarny opis wysyła się do pracowni razem z próbą. Badanie chemiczne powinno być przeprowadzone przed upływem 24 godz., a badanie bakteriologiczne ? 5 godz. od momentu pobrania prób wody. Trzymanie ich w temperaturze bliskiej 0°C przedłuża te okresy; badanie fizykochemiczne może być podjęte do 72 godz. Badania:fizyczne wody polegają na ocenie jej przejrzystości, mętności, osadu, zabarwienia, zapachu, smaku i temperatury. Celem badań chemicznych jest: określenie właściwości wody i zawartości w niej substancji chemicznych; wykrywanie substancji niekorzystnych dla zdrowia; wykrywanie substancji szkodliwych dla zdrowia ? zanieczyszczeń przemysłowych oraz zawartości fosforanów, chloru, ołowiu i arsenu.