Niepełnosprawność nie powinna być powodem wykluczenia danej osoby z życia społecznego. Niestety, choć młodzi Polacy chętnie integrują się z osobami niepełnosprawnymi, wciąż pozostaje wiele problemów. Głównym problemem okazują się bariery architektoniczne. Strome schody, brak podjazdów oraz wind, wysokie progi w takich miejscach, jak urzędy czy publiczne biblioteki-oto przeszkody, które wielu osobom niepełnosprawnym utrudniają prowadzenie normalnego życia. Na szczęście współczesne budowle coraz częściej uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych. Efektem tego są nieruchomości, które są przystosowane do potrzeb osób niewidomych oraz tych, które poruszają się na wózkach. Szerokie drzwi, brak progów-to drobiazgi, które w ogromnym stopniu poprawiają jakość życia osób niepełnosprawnych. Pamięć o niepełnosprawnych jest też widoczna w przypadku nowszych obiektów użyteczności publicznej. Tu coraz częściej można zobaczyć i windy, i podjazdy, dzięki którym poruszanie się po budynku staje się dla osób niepełnosprawnych znacznie łatwiejszym zadaniem.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.