Dlaczego żabę śmieszkę nazwałem królową naszych żab?  Dlatego, że jest to największa i najokazalsza z Polskich żab. Długość ciała tego gatunku dochodzi podobno do 17 cm, w Polsce jednak nie znaleziono tak dużego okazu, przeciętnie żaba śmieszka ma długość ciała od 7 do 13 cm.

Zewnętrznie jest ona bardzo podobna do ŻABY WODNEJ różni się od niej jednak znacznie masywniejszą i cięższą budową ciała, oraz charakterystyczną chropowatą i ozdobioną czarnymi plamami skórą wierzchu ciała. Po bokach grzbietu bardzo dobrze zaznaczone są u żaby śmieszki fałdy grzbietowe.

Ubarwienie grzbietu jest bardzo podobne jak u żaby wodnej, jednak plamy są większe i ciemniejsze co jest najbardziej charakterystycznym elementem odróżniającym te dwa gatunki.

Żaba śmieszka zamieszkuje brzegi większych zbiorników wodnych, jezior, głębszych stawów czy starorzeczy. Nie obserwowano wędrówek osobników tego gatunku.

Zamieszkuje ona całą prawie Europę lecz szczególnie liczna jest na terenach południowych i południowo wschodnich. Rzadko występuje w górach, jednak okazy jej znajdowano na kaukazie na wys 2400 m.n.p.m. W Polsce żyją przedstawiciele rasy nominalnej, która występuje w całej Europie oprócz południowej Francji i półwyspu Iberyjskiego gdzie zastępuje ją rasa zachodnia.

Żaba śmieszka ze snu zimowego budzi się w końcu marca, zaś okres godowy rozpoczyna nieco wcześniej niż żaba wodna. Samce odzywają się charakterystycznym, donośnym, śmiejącym głosem, słyszanym z odległości nawet kilku kilometrów, najsilniejsze osobniki są terytorialne, słabsze godują w grupie.

Samice składają od tysiąca do 16 tysięcy jaj w kilku kłębach skrzeku, które przyczepiają do roślin wodnych. Jaja rozwijają się szybko – kijanki wylęgają się już po tygodniu.

Przeobrażenie kijanek w postaci dorosłe następuje po około 3 miesiącach, zwykle pod koniec lipca i w sierpniu, młode żabki pozostają w zbiorniku wodnym.

Żaba śmieszka rozpoczyna zimowanie w połowie października gdy zagrzebuje się w dnie zbiornika, w którym żyje.

Choć lokalnie liczna, żaba śmieszka jest dość rzadka w Polsce. Ma wielu naturalnych wrogów w postaci ptaków wodno- błotnych, zaskrońca czy też ssaków takich jak jeże, wydry, lisy itp.

W Polsce żaba śmieszka jest objęta całkowitą ochrona gatunkową!!!

Źródła: „Atlas Płazy i Gady Polski” Marian Mlynarski: Warszawa 1987.
             „Encyklopedia Przyrody: Gady i Płazy” Paweł Zalewski: Warszawa 2011.