Żaba wodna jest jednym z najbardziej pospolitych i najlepiej znanych płazów w Polsce. Ciało jej ma kształt wydłużony, głowa nie jest oddzielona przewężeniem od tułowia, pysk zwężony i zaokrąglony. Tylne nogi –  długie i mocne, umożliwiają żabie wodnej wykonywanie dalekich skoków oraz szybkie i zwinne poruszanie się w wodzie – jest ono ułatwione również przez dobrze rozwinięte błony pływne. Oczy żaby wodnej są wyłupiaste i stanowią najwyższe punkty głowy co pozwala żabie na wystawianie ponad powierzchnię wody jedynie oczu i nozdrzy. Skóra jest gładka i lśniąca, czasem lekko chropowata.

Ubarwienie żaby wodnej jest zmienne- zielone w najróżniejszych stopniach i odcieniach, zawsze występuje jednak jasnozielona pręga biegnąca wzdłuż grzbietu.
Samiec jest mniejszy i smuklejszy od samicy.

Żabę wodną spotkać można w niewielkich i płytkich zbiornikach wodnych jak: stawy rybne, zatoki jezior, rowy, po okresie godowym można ją spotkać na brzegach wolno płynących rzek i strumieni.

Pokarm żaby wodnej stanowią głównie owady latające, rzadziej drobna fauna wodna, żaba ta jest bardzo łapczywa i żarłoczna

Żaba wodna rozpoczyna życie aktywne pod koniec marca lub na początku kwietnia, okres godów przypada na początek maja. Łączenie się par następuje najczęściej wieczorem, jak u innych żab samica składa w wodzie skrzek, który ma formę dużych, nieforemnych bulw, kijanki są dość duże, ich rozwój i przeobrażenie następuje w czasie od 72 do 214 dni w zależności od pogody i innych warunków biologicznych. Na sen zimowy żaba wodna udaje się w październiku z nastaniem przymrozków, zimuje gromadnie zagrzebana w szlamie lub pod warstwą butwiejących roślin w nie zamarzających do dna zbiornikach wodnych.

Zasięg geograficzny żaby wodnej pokrywa się z zasięgiem pozostałych krajowych żab zielonych, występuje na terenie całego kraju, w górach do 520 m.n.p.m.

Jest to gatunek mający wielu naturalnych wrogów, lecz bardzo odporny na zanieczyszczenia i trudne warunki meteorologiczne, zamieszkuje nawet silnie zdegradowane zbiorniki w pobliżu ludzkich siedzib.

W Polsce jest objęta całkowita ochroną gatunkową!

Wymiary: Długość 6- 12 cm, masa 50- 110 g.

Źródła: „Atlas Płazy i Gady Polski” Marian Mlynarski: Warszawa 1987.
             „Encyklopedia Przyrody: Gady i Płazy” Paweł Zalewski: Warszawa 2011.