Czy prawdą jest, że dzieci powinny się przede wszystkim bawić, a osoby w wieku podeszłym raczej nie są skłonne do nauki nowych rzeczy i przyswajania nowych informacji? O ile faktycznie warto oszczędzić obu tym grupom pewnych zbędnych dla nich informacji, o tyle np. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest czymś, na zapoznanie się z czym nigdy nie jest się za młodym, ani za starym. Dzieciom trudne zwroty można wytłumaczyć w prosty sposób, przedstawić w formie zabawy, piosenki, plakatu, czy próby ewakuacji tak, by przekazać jak najwięcej informacji i jednocześnie by dzieci zapamiętały jak najwięcej i umiały zachować się w sytuacji kryzysowej.  Dla osób w wieku podeszłym i starszym, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego również nie musi być czymś trudnym do zapamiętania czy zrozumienia. Przy odpowiednio dokładnym i stopniowym zapoznaniu tychże osób z kolejnymi podpunktami sprawimy, że będą czuć się bezpieczniej w konkretnym obiekcie i będą umiały zachować się w przypadku ewakuacji, czy konieczności przeczekania w bezpiecznym miejscu do przyjazdu straży pożarnej.
Niezależnie od wieku, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest czymś, z czym warto chociaż spróbować zapoznać odbiorców.