Kurs certyfikat kompetencji zawodowych potwierdza posiadanie wiedzy i kwalifikacji do wykonywania działalności gospodarczej z zakresu transportu drogowego. Nie dotyczy on kierowców, lecz przewoźników, czyli osób zarządzających przedsiębiorstwem. Certyfikat ten niezbędny jest do uzyskania Zezwoleń i Licencji na wykonywanie krajowego i międzynarodowego zarobkowego transportu drogowego (osób lub rzeczy). Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podatkowego i socjalnego, oraz wiadomości dotyczące dostępu do rynku, działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa czy norm technicznych. Nie można pominąć także kwestii bezpieczeństwa drogowego. Po zakończeniu kursu uczestnicy przystępują do egzaminu państwowego, organizowanego przez Instytut Transportu Drogowego. Warto pamiętać, że ITS odpowiada jedynie za egzaminowanie spedytorów i przewoźników, a samo szkolenie leży w gestii zewnętrznych firm szkoleniowych. Jesteś kierowcą i chcesz rozpocząć własną działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego- kurs certyfikat kompetencji zawodowych otworzy przed Tobą nowe możliwości.