Jest to pluskwiak z rodziny miodówkowatych, długości 3?5 mm, o zmiennym zabarwieniu ? od jasno-brązowo-zielonego do brązowożółtego, z dużymi ciemnymi plamami. Skrzydła błoniaste, ułożone dachówkowato. Larwy są początkowo jasnozielone z pomarańczowym odwłokiem, w miarę rozwoju przybierają zabarwienie zielonobrązowe. Zimują owady dorosłe w szczelinach kory. Z kryjówek wychodzą wczesną wiosną. Samice zaczynają składać jaja przed pękaniem pąków, początkowo na gałązkach w nierównościach kory, później na liściach, szypułkach kwiatowych i zawiązkach owocowych. Larwy żerują pojedynczo, wysysając soki z rozwijających się pąków, później z młodych liści, szypułek kwiatowych, a nawet z owoców. W czasie żerowania kryją się w miejscach dobrze zacienionych. Na liściach powstają chlorotyczne plamy, przy silniejszym porażeniu liście zasychają i opadają. Opadają także uszkodzone kwiaty, a wzrost i pędów podlega zahamowaniu. Na liściach pokrytych słodkimi wydzielinami miodówki rozwijają się grzyby sadzaki. W ciągu roku, zależnie od pogody, rozwija się 3?5 pokoleń miodówki.