Historia i cele powstania Państwowej Inspekcji Pracy

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że ciążą nad nam różnego rodzaju przepisy prawa. Na co dzień spotykamy się z nimi podczas zakupów, jazdy autobusem czy też pracy. Właśnie przestrzeganie prawa pracy kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy.

Urząd ten został powołany do życia w Polsce 3 stycznia 1919 dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Jak widać instytucja ta działa już 100 lat jednak jej zadania nie zmieniły się do tej pory. Przede wszystkim powinna stać na straży przestrzegania przepisów praca pracy, jakie przysługuje pracownikom zatrudnionym w różnych firmach.

PIP składa się z Głównego Inspektora Pracy, Inspektorów Okręgowych oraz Ośrodka Szkolenia PIP. To właśnie te trzy składniki mają mieć piecze nad stosowaniem się do zasad BHP w środowisku pracy oraz nad respektowaniem praw, jakie przysługują każdej osobie pracującej.

Oprócz tego urząd ten zajmuje się również przeglądem przyczyn wypadków na stanowiskach pracowniczych. Według Polskiego prawa każdy wypadek przy pracy musi być zgłoszony do tej instytucji.

Tak jak można zauważyć Państwowa Inspekcja Pracy to bardzo ważny urząd pozwalający spać spokojnie tysiącom polskim pracownikom.