Przebieg oczyszczania nieczystości jakie przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonują przechodzi dwa etapy. Pierwszy etap polega na tym, że nieczystości trafiają do specjalnego osadnika gdzie zachodzi oddzielanie cieczy od osadu, następnie zachodzi proces fermentacji tego osadu przy udziale bakterii beztlenowych i dochodzi do częściowego upłynnienia. Kolejny etap to przepływ ścieków przez odpowiednie filtry gdzie ścieki kierowane są do ostatniego obwodu czyli doczyszczania tlenowego i już następnym krokiem jest odprowadzenie ich do gruntu lub ujścia wody. Drugi etap to drenaż w którym ścieki przepływają przez filtry składające się z piachu i żwiru, podczas których ścieki ulegają rozkładowi w procesach biologicznych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków to efektywność oczyszczania zanieczyszczeń ze ścieków przekraczająca 95%. Przydomowe oczyszczalnie ścieków są nie tylko wydajne ale przede wszystkim bezpieczne a koszt ich zakupu zwraca się w niedługim czasie. Firmy zajmujące się sprzedażą urządzeń jakimi są przydomowe oczyszczalnie ścieków, zajmują się również ich profesjonalnym montażem.