Istotny wpływ na koreańską religijność wywarł konfucjanizm, który nadał formę do dziś popularnemu w K. kultowi boskich przodków. Niektóre bóstwa i praktyki taoizmu zostały przejęte przez inne systemy religijne K. Początki koreańskiego szamanizmu są trudne do określenia. Czasami spotyka się pogląd, że uczestnikami szamańskich rytuałów bywali władcy i inni dostojnicy koreańscy. Już od epoki Dzoson aż po lata 70. XX w. szamanizm spotykał się jednak z pogardą koreańskich elit i prześladowaniami; od niedawna w szerokich kręgach Rep. Korei jest uważany za religię narodową. W XIX i XX w. w K. powstało kilka nowych religii; część z nich, przeciwstawiając się zach. wpływom, świadomie nawiązuje do nar. tradycji (Tonghak, Czhondogjo), inne pozostają pod wyraźnym wpływem chrześcijaństwa (np. Kościół Zjednoczenia).