W 1989 buddyzm ponownie podniesiono do rangi religii państw., jednocześnie zakazano dalszego krzewienia wiary chrześc. (zezwolono jedynie na rozpowszechnianie Biblii i książek rel., a także na pomoc potrzebującym). Od 1989 działalność w K. wznowił Kościół ewangelicki (dzięki pomocy organizacji o charakterze ekumenicznym Christian Conference of Asia). W 1991 komunist. premier Hun Sen podpisał układ pokojowy z przywódcą opozycji, ks. Sihanoukiem. W 1993 przywrócono w K. monarchię, z ks. Sihanoukiem na tronie. Na mocy konstytucji z 1993 zagwarantowano swobodę rel. w K. Buddyzm pozostał religią państw., a polityka rel. prowadzona jest w duchu dialogu i tolerancji (1997 przyznano status oficjalny Kościołowi katol.). Na pocz. 2001 zatwierdzono ustawę o powołaniu trybunału (z udziałem przedstawicieli ONZ) do osądzenia zbrodni Czerwonych Khmerów.