Jeżeli podczas pracy silnika trójfazowego zostanie przerwany dopływ prądu w jednym z przewodów wskutek obluzowania zacisku lub przepalenia bezpiecznika, to silnik będzie obracał się dalej, ale nieco wolniej. Ilość prądu pobieranego z sieci przez dwa pozostałe uzwojenia znacznie wtedy wzrośnie, wskutek czego silnik zacznie nadmiernie się nagrzewać, co przy niewłaściwym jego zabezpieczeniu może doprowadzić do spalenia uzwojenia. Silnik, w którym nastąpiło przerwanie, zaczyna silnie brzęczeć; po zatrzymaniu go i ponownym włączeniu nie będzie mógł ruszyć z miejsca, brzęcząc przy tym silnie. Otrzymywana z silnika moc mechaniczna, jaką można wykorzystać do napędu maszyn, jest wskutek jego strat własnych zawsze mniejsza od dostarczonej mocy elektrycznej. Stosunek mocy mechanicznej na wale silnika do mocy doprowadzonej z sieci nazywamy sprawnością silnika i podajemy zwykle w procentach. W małych silnikach straty własne są stosunkowo znaczne, dlatego sprawność ich jest mniejsza aniżeli dużych. Sprawność silnika zależy również od stopnia jego obciążenia; wzrasta ona wraz ze zwiększeniem obciążenia. Dlatego zakłady energetyczne zalecają, aby nie używać silników, których moc znacznie przekracza zapotrzebowanie napędzanej maszyny, oraz aby zamiast silników uniwersalnych, przeznaczonych do napędu różnych maszyn, stosować raczej napęd indywidualny, przy którym moc silnika może być ściśle dostosowana do napędzanej maszyny.