Technik usług gastronomicznych posiada wiedzę z zakresu wykonywania zadań zawodowych związanych z funkcjonowaniem części gastronomicznej (kuchnia, sale konsumpcyjne, room service). Organizowania gastronomicznej obsługi imprez: bale, wesela, przyjęcia okolicznościowe, także imprez organizowanych w warunkach nietypowych np. w plenerze, w siedzibie klienta itp.; organizowania żywienia zbiorowego: bufety, stołówki, bary i kafeterie itp. Posiada wiedzę na temat zasad prawidłowego i nowoczesnego żywienia. Dodatkowo opanuje umiejętność organizowania pracy biurowej i obsługi nowoczesnego sprzętu biurowego oraz działu administracyjno ? gospodarczego (dział finansowo ? księgowy, dział sprzedaży) zakładu gastronomicznego. Możliwe kierunki specjalizacji w dalszym kształceniu: usługi cateringowe, usługi agro- lub ekoturystyczne, organizacja i ekonomika konsumpcji, żywność wygodna, funkcjonalna i ekologiczna. Absolwent dwuletniej szkoły policealnej o tym kierunku przygotowany jest do podjęcia pracy w obiektach zbiorowego wyżywienia, zwłaszcza zakładach gastronomicznych żywienia otwartego i zamkniętego, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością. Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych.