Oferowane usługi obróbki metali poddawane są szczegółowej kontroli jakości na każdym etapie realizacji zamówienia. Proces ten odbywa się poprzez szczegółową weryfikację określonych parametrów produktu z parametrami wyszczególnionymi w specyfikacji technicznej. Nasz dział kontroli jakości wyposażony jest zarówno w konwencjonalne narzędzia pomiarowe (suwmiarki, mikrometry, średnicówki itp.), jak również specjalistyczną aparaturę pomiarową tj. konturograf Conturo Matic CV120, mikroskop pomiarowy MWM PZO, przyrząd do mierzenia chropowatości powierzchni Mitutoyo Suftest-211 oraz maszynę pomiarową Zeiss MC550.
Konturograf ConturoMatic CV120

Dane techniczne ConturoMatic CV120:

zakres pomiaru X x Z – 120x30mm, rozdzielczość 0,1μm
prędkość pomiarowa: 0,03 – 1,75 mm/s
dokładność pomiaru: +/- (1,5μm+L/25mm)μm

Oprogramowanie ConturoMatic – umożliwia wykonanie pomiarów między innymi łuków, kątów oraz odległości. Posiada funkcję porównania zmierzonego detalu z zaprogramowanym wzorcem z tolerancjami. Zmierzone przebiegi można wyeksportować jako pliki ASCII lub *.bmp. Oprogramowanie pozwala importować pliki DXF oraz pliki w formatach Mahr, Taylor Hobson, Hommel.