Każdy odbiorca energii elektrycznej otrzymując ją z państwowej sieci energetycznej ma określony sposób dostawy tej energii. Mieszkańcy bloków wielorodzinnych spółdzielczych, czy też tzw. kwaterunkowych nie zajmują się sami tymi sprawami, załatwia to za nich administracja budynku. W przypadku budynków jednorodzinnych, gospodarstw rolnych lub domków letniskowych każdy właściciel podpisuje umowę z właściwym Rejonem Energetycznym. Przy budowie nowego budynku, który dotychczas nie był podłączony do sieci energetycznej sprawy formalne zaczynamy od pobrania we właściwym Rejonie Energetycznym, druku, który jest wnioskiem o przydział mocy i określenie technicznych warunków zasilania do zasilania placu budowy i docelowo. Wniosek taki powinien zawierać niezbędne dane do wydania decyzji. Podać w nim należy personalia właściciela lokalizację obiektu, moc zainstalowaną i moc szczytową oraz przeznaczenie obiektu i charakter odbiorników energii elektrycznej. Jeśli np. wniosek dotyczy domku letniskowego, jego przeznaczenie wynika z samej nazwy, a odbiornikami energii elektrycznej będą urządzenia oświetleniowe i ewentualnie pompa hydroforowa. W przypadku gospodarstwa wiejskiego wyposażonego również w urządzenia elektryczne do produkcji rolnej energia elektryczna zużywana będzie na cele oświetleniowe i do napędu maszyn do produkcji rolnej.