Wstężyk ogrodowy jest ślimakiem o średniej wielkości, jego muszla ozdobiona jest brunatnymi, spiralnymi pasami, na muszli może być jeden taki pas bądź nawet pięć biegnących do siebie równolegle, muszla wstężyka ogrodowego nie posiada dołka osiowego, posiada białą wargę wejściową.

Muszla kulisto- stożkowata o średnicy 15 – 23 mm. powierzchnia muszli jest gładka, nie licząc osiowych prążków wzrostowych.

Muszla wstężyka ogrodowego poza spiralnymi, brunatnymi paskami ubarwiona jest białawo, żółto- cytrynowo bądź różowawo. Czasem można spotkać osobniki bez wstęgi, wtedy ich przynależność gatunkową zdradza biała warga (u podobnego wstężyka gajowego warga ma barwę taką jak spiralna wstęga).

Wstężyk ogrodowy często spotykany jest w zachodniej i północnej Polsce, gdzie w wilgotnych lasach, ogrodach i na łąkach pełza po roślinach zielonych i po ziemi.

Ślimak ten jest wybitnie roślinożerny, zawitał do naszego kraju z za zachodniej granicy, gdzie jest bardziej pospolity.

Wstężyk ogrodowy jest ślimakiem jadalnym, czasami spożywanym zamiennie ze ślimakiem winniczkiem przyrządzany jest on jednak rzadko ze względu na niewielkie rozmiary.

Źródła:  ” Ślimaki i Małże Polski”  Rafał Wasowski, Aleksander Penkowski, Warszawa 2003.