Motyl dzienny z rodziny bielinkowatych o trudnej do wymówienia nie tylko dla obcokrająwców nazwie – Zorzynek Rzeżuchowiec.

Górna strona skrzydeł samca ma białe tło, na przednich skrzydłach końcówki zabarwione są intensywnie pomarańczowo a same brzegi ciemnoszare, na pomarańczowych plamach znajduje się czarna kropka. Skrzydła samicy nie posiadają pomarańczowych plam. Spody skrzydeł obydwu płci mają skomplikowany szaro – zielono – żółty wzór mający na celu kamuflowanie motyla wśród roślinności. Nieposiadająca charakterystycznych pomarańczowych plam samica często mylona jest z innymi bielinkami.

Zorzynek występuje praktycznie w całej Europie aż po Azję środkową, zasiedla wilgotne pola i łąki, obrzeża wilgotnych lasów i polany leśne, brzegi rzek i jezior, torfowiska a także wilgotne ogrody i parki.

Samica składa jaja pojedynczo na roślinach z rodziny kapustowatych takich jak:
takie jak rzeżucha łąkowa, czosnaczek pospolity, wieżyczka gładka czy stulisz lekarski, które później stanowią pokarm dla gąsienic. Ponieważ larwy żerują niemal wyłącznie na kwiatach i rozwijających młodych liściach i pędach rzadko wystarcza pokarmu, dla więcej niż jednej gąsienicy na jednej roślinie. Jeżeli na roślinie znajduje się więcej niż jedna larwa to silniejsza zjada słabszą, tak samo jest w wypadku gąsienic i napotkanych przez nie jaj. Samice rozpylają na roślinach feromon informujący inne samice, że tu jest już złożone jajo. 

Zorzynek rzeżuchowiec zimuje w stadium poczwarki, przyczepionej do łodygi głową do góry w sposób imitujący narośl w kształcie ciernia.