O co właściwie chodzi z tymi termistorami? Prąd rozruchowy odnosi się do maksymalnego, chwilowego prądu wejściowego powstałego, gdy zasilanie jest związane z elektronicznym systemem. Układ DC ma kondensator wejściowy, a system wejściowy AC ma prostownik wejściowy oraz kondensator, który może wykazywać wysoki prąd rozruchowy, gdy włączony jest sprzęt towarzyszący. Jeśli nie zostaną podjęte kroki w celu zminimalizowania tego prądu rozruchowego, może to spowodować uszkodzenie urządzeń zasilających i skrócić żywotność urządzenia.

Tutaj w rolę wchodzą termistory

Bezpiecznym i opłacalnym sposobem na ograniczenie prądu rozruchowego jest zastosowanie ogranicznika prądu rozruchowego (ogranicznik przepięć), który jest specjalnym rodzajem termistora współczynnika ujemnej temperatury (NTC). Prąd rozruchowy występuje w chwili wyrzucenia wyłącznika. Dzieje się tak dlatego, że kondensator filtru wejściowego działa krótko, a jego minimalna równowaga (ESR) i oporność linii to tylko sekunda, co może prowadzić do wysokiego prądu rozruchowego. W tym kontekście warto również zapoznać się z takim tematem jak termostaty oraz transformatory.