Biegacz gruzełkowaty jest dużym chrząszczem z rodziny biegaczowatych. W Polsce biegacz ten jest rzadko spotykany, zobaczyć go można w górach i na pogórzach gdzie przemyka pomiędzy kamieniami w korycie potoku górskiego bądź poluje w wilgotnym lesie, na podmokłej łące czy nieopodal kałuż, rowów melioracyjnych czy innych zbiorników wodnych. Biegacz gruzełkowaty jest ściśle związany z terenami wilgotnymi i ze strumieniami czy oczkami wodnymi z bardzo czysta wodą. Chrząszcz ten bardzo dobrze pływa i nurkuje w wodzie, potrafi skrywać się pod taflą wody, pomiędzy kamieniami i zwinnie przemykać wśród otoczaków. Jest to jedyny Polski chrząszcz mogący żerować pod woda, wytrzymuje on w zanurzeniu nawet do 20 min!
Poluje na larwy owadów, kijanki, pijawki i skorupiaki.

Biegacz gruzełkowaty osiąga rozmiary od 2,5 do 3,5 cm. Spód jego ciała ma kolor czarny, wierzch grafitowy, matowy gdy jest suchy.  Pokrywy skrzydłowe z głębokimi żłobieniami, przedzielonymi dołkami, które u osobników spotykanych w terenie wypełnione są błotem. Dymorfizm płciowy, taki jak u innych przedstawicieli rodzaju: samice są większe, z szerszymi pokrywami, przednie stopy samców są najczęściej zgrubiałe.

Rozwój biegacza gruzełkowatego od jaja do postaci dorosłej trwa zwykle dwa miesiące. W Polsce owady dorosłe spotykane są najczęściej od połowy kwietnia do końca września. W pozostałym okresie przebywają w diapauzie- okresie życia utajonego, w którym czynności życiowe ograniczone są no niezbędnego do przetrwania minimum, w próchnie lub pod ziemią. Zimują owady dorosłe, które prawdopodobnie mogą żyć do kilku lat.

W Polsce został objęty programem Natura 2000 a także ścisłą ochroną gatunkową.