Wartość rzeźną wycenia się w oparciu o określoną cenę 1 kg wg aktualnie obowiązującego cennika skupu żywca i wagę żywą netto. Stwierdzona przy zakupie waga żywca brutto może być bowiem obniżona w przypadku stwierdzenia okarmienia ocenianego zwierzęcia ? ? do 5% przy bydle i owcach oraz do 3% przy trzodzie chlewnej. Ponadto określone są w odniesieniu do tych zwierząt minimalne wymagania wagowe w stosunku do wieku, których spełnienie świadczy o prawidłowym rozwoju. Wartość hodowlaną zwierząt ustala się w oparciu o punktację hodowlaną, przy czym wartość handlowa 1 punktu w złotych stanowi wielokrotność ceny 1 kg wagi żywej, przyjętej do wyceny wartości rzeźnej. Wielokrotności te dla poszczególnych gatunków i rodzajów zwierząt ustala Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Przy wycenie wartości hodowlanej krów i jałowic brane są pod uwagę następujące elementy: wydajność mleczna w kg tłuszczu, wpis do ksiąg i rejestrów zwierząt zarodowych własny i przodków, pokrój, typ oraz ewentualna cielność. W razie stwierdzenia złej pielęgnacji zwierzęcia dopuszcza się obniżenie punktacji w określonych granicach. Przy wycenie wartości hodowlanej trzody chlewnej oceniane są następujące cechy: liczba sutków, pokrój, użytkowość matki określona średnią liczbą prosiąt i średnią masą ciała prosiąt odchowanych do wieku 3 tygodni ze wszystkich miotów, wynik oceny pełnego rodzeństwa w stacji kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej, wynik oceny ojca w tejże stacji oraz w odniesieniu wyłącznie do knurów ?- wynik oceny przyżyciowej, przeprowadzonej przez ekipy pomiarowe Instytutu Zootechniki.