WIEDZA OBIEKTYWNA A OSOBISTA

Tak przeto, chcąc nie chcąc, opisując wiedzę obiektywną mu­simy potrącać o człowieka poznającego (w szczególności o bada­cza). Z drugiej strony, „patrząc” na formy i sposoby osobistego istnienia wiedzy, będziemy musieli pamiętać o jej istnieniu obiek­tywnym i nawiązywać do niego. Niemniej są to „rzeczy” osobne, toteż wymagają traktowania odrębnego. Znaczy to więc praktycz­nie, że tutaj przeważnie będzie mowa o wiedzy obiektywnej, w szczególności o naukowej wiedzy obiektywnej; później zaś prze­ważnie o wiedzy osobistej. Rozpocząć trzeba od objaśnienia słowa „wiedza”, a w ślad za informacjami wstępnymi od porównawczego zestawienia „wiedzy obiektywnej” i „wiedzy osobistej”.Słowom: wiedza, wiedzieć, wiadomości, powiadamiać, znacze­niem pokrewne są słowa: znać, poznać, poznanie, poznawanie, zna­jomości itp. Różnica między nimi jest ta, że „wiedza” oznacza stan istnienia lub posiadania, natomiast „poznanie”, „poznawanie”, zwłaszcza zaś „zapoznawanie się” z czymś, oznaczają przede wszy­stkim drogę do tego to stanu, a dopiero pochodnie również stan posiadania. Wprawdzie w wielu językach rozróżnia się „wiedzę” od „poznawania”, ale liczne słowa pochodne wskazują na skłon­ność do zamiennego używania odpowiednich pojęć.